שקיפות-04שקיפותמובייל-05

For the past 40 years, Yad Eliezer has been at the helm of extensive charitable activities in many varied areas requiring enormous resources.

Where does the money come from?

A portion of funding for ongoing and special activities comes through charitable foundations in Israel and around the world, government grants and municipal support. Yet the bulk of the burden is borne by private donors who share the merit with us by participating with large and small donations, each according to his means.

All the figures are “on the table”

Everyone wants to be sure that their contribution indeed reaches the needy, where it belongs. In an unprecedented action Yad Eliezer, on its own accord openly exposed the entire budget of the organization.

On the “Effectiveness” page you will be able to see how your donation achieves the greatest possible effectiveness as well as where the money actually goes. You will also be impressed by the scope of the organization’s activities.

You are our partners!

Together with Yad Eliezer your contribution works for you in a true partnership which has lasted for decades.

Certificates and documents – Full transparency

The transparent conduct of Yad Eliezer entitles it to proper management certificates, certificates of effectiveness and government support. In addition, Yad Eliezer has been awarded a certificate of effectiveness by the Midot Institute – a certificate attesting to full transparency, maximum efficiency and success in achieving its goals.

  • למסמך ביצוע תקציב משנת 2018, ופעילות משוערת בשנת 2019 לחץ כאן.
  • לתעודת האפקטיביות של מכון מידות לחץ כאן.
  • לחוברת מידע על פעילות יד אליעזר בשנת 2018 לחץ כאן.
  • לתעודת ארבעת הכוכבים של ארגון ה-charity navigator של אמריקה לחץ כאן.
  • לאישור זכאות להחזר מס על תרומות מטעם רשות המיסים על פי סעיף 46 לחץ כאן.
  • לאישור עמותה רשומה מטעם משרד הפנים לחץ כאן.
  • לתעודת ניהול תקין מטעם רשות התאגידים לחץ כאן.