97% מהתרומה שלך מגיעה ישירות לנזקקים

ה-3% הנותרים עבור עלויות ניהול ולוגיסטיקה

אלפי נזקקים מברכים אותך על תרומתך, 2 דקות וסיימנו 🙂

Donation Details


0.00

0.00 For each month


Personal Imformation
Summary and credit card information

הפרטים שמסרת (מלבד פרטי האשראי) יישמרו אצלנו, השימוש במידע ייעשה רק להתאם למטרת איסופו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, ידוע לי כי אין חובה חוקית למסור פרטים, אך אני מסכים/ה למסור את פרטי האישיים לצורך הכללתם במאגר עמותת יד אליעזר.