אלמנות אסון מירון

אלמנות אסון מירון צריכות את עזרתכם!

אחרי האסון הכבד והנורא שפקד את עם ישראל נותרו עשרות אלמנות ויתומים שבורים ורצוצים
אשר עולמם חרב עליהם ברגע אחד, הלב נשבר והנפש לא יכולה לשאת את הצער.
העוגן של המשפחה כבר לא ישוב, אבא לא יחזור לילדיו, והאמהות נותרו לבד עם עול הבית והפרנסה,
הדמעות לא מפסיקות לרדת, אבא תרחם!!!

45 נפטרים,

עשרות משפחות שעתידן חרב עליהן, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לפתוח את הכיס
ולעזור כל אחד ואחת בכמה שידם משגת. הם צריכים אותנו. ואנחנו פה ביד אליעזר כדי לדאוג להם,
בואו תעזרו לנו לתמוך במשפחות.

יד אליעזר עורכת מגבית חירום לקרן אלמנות אסון מירון ולילדיהן הרכים.
אנא פתחו את הלב ואת הכיס ותרמו, כל אחד ואחת כפי יכולתכם.
לתרומה לקרן אלמנות אסון מירון.

אלמנות אסון מירון

אלמנות אסון מירון צריכות את עזרתכם!

אחרי האסון הכבד והנורא שפקד את עם ישראל נותרו עשרות אלמנות ויתומים שבורים ורצוצים
אשר עולמם חרב עליהם ברגע אחד, הלב נשבר והנפש לא יכולה לשאת את הצער.
העוגן של המשפחה כבר לא ישוב, אבא לא יחזור לילדיו, והאמהות נותרו לבד עם עול הבית והפרנסה,
הדמעות לא מפסיקות לרדת, אבא תרחם!!!

45 נפטרים,

עשרות משפחות שעתידן חרב עליהן, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לפתוח את הכיס
ולעזור כל אחד ואחת בכמה שידם משגת. הם צריכים אותנו. ואנחנו פה ביד אליעזר כדי לדאוג להם,
בואו תעזרו לנו לתמוך במשפחות.

יד אליעזר עורכת מגבית חירום לקרן אלמנות אסון מירון ולילדיהן הרכים.
אנא פתחו את הלב ואת הכיס ותרמו, כל אחד ואחת כפי יכולתכם.
לתרומה לקרן אלמנות אסון מירון.